Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,52 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,12 лв. +0.00 1,81 лв. +0.00
Армения 1,70 лв. -0,10 1,60 лв. -0,09
Австрия eu 2,25 лв. +0.00 2,05 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Беларус 1,06 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00 0,58 лв. +0.00
Белгия eu 2,74 лв. +0.00 2,59 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,03 лв. +0,02 2,02 лв. +0,03 0,99 лв. +0,03
Хърватия eu 2,44 лв. -0,01 2,28 лв. +0.00 1,18 лв. +0.00
Кипър eu 2,30 лв. +0.00 2,25 лв. +0.00
Чехия eu 2,19 лв. -0,05 2,26 лв. +0,09 1,01 лв. +0.00
Дания eu 3,12 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00
Египет 0,58 лв. +0,02 0,17 лв. +0,01
Естония eu 2,34 лв. +0.00 2,30 лв. +0,04 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,83 лв. -0,02 2,45 лв. -0,01
Франция eu 2,69 лв. -0,01 2,40 лв. -0,01 1,47 лв. +0.00
Грузия 1,32 лв. -0,01 1,29 лв. -0,01
Германия eu 2,70 лв. -0,02 2,29 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Гърция eu 3,03 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Унгария eu 2,22 лв. +0.00 2,20 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Исландия 3,12 лв. -0,04 2,97 лв. -0,04
Ирландия eu 2,66 лв. -0,02 2,37 лв. +0,02 1,29 лв. +0.00
Израел 2,86 лв. -0,01 3,40 лв. -0,01 1,33 лв. +0.00
Италия eu 3,02 лв. -0,02 2,71 лв. -0,02 1,20 лв. +0.00
Йордания 1,50 лв. +0.00 0,74 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,35 лв. +0.00 0,60 лв. +0.00
Латвия eu 2,03 лв. +0.00 1,80 лв. +0.00 0,99 лв. +0.00
Ливан 2,79 лв. +0.00 1,77 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Либия 0,24 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Литва eu 2,15 лв. +0.00 1,92 лв. -0,01 1,00 лв. -0,01
Люксембург eu 2,27 лв. +0.00 1,96 лв. +0,04 0,97 лв. +0.00
Македония 2,01 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 1,61 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00 0,93 лв. +0.00
Черна гора 2,45 лв. +0,06 2,17 лв. +0,04 1,13 лв. +0,06
Мароко 1,91 лв. +0,05 1,61 лв. +0,04
Холандия eu 3,25 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00 1,59 лв. +0.00
Норвегия 3,40 лв. +0,01 3,13 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Полша eu 2,02 лв. +0,01 1,91 лв. +0,02 0,93 лв. +0,02
Португалия eu 2,97 лв. -0,04 2,55 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Румъния eu 2,02 лв. +0.00 2,00 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Русия 1,14 лв. -0,02 1,06 лв. -0,01 0,51 лв. -0,01
Саудитска Арабия 0,39 лв. +0.00 0,32 лв. +0.00
Сърбия 2,34 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Словакия eu 2,19 лв. +0.00 1,96 лв. +0,01 0,86 лв. +0,02
Словения eu 2,50 лв. +0.00 2,34 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Испания eu 2,37 лв. +0.00 2,16 лв. +0,01 1,22 лв. +0.00
Швеция eu 2,70 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00
Швейцария 2,45 лв. -0,01 2,50 лв. -0,01 1,45 лв. +0.00
Тунис 1,06 лв. +0,01 0,79 лв. +0,01
Турция 2,47 лв. -0,04 2,18 лв. -0,04 0,75 лв. -0,01
САЩ 1,10 лв. -0,01 1,14 лв. +0.00
Украйна 1,59 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00 0,98 лв. +0,07
Великобритания eu 2,63 лв. -0,04 2,65 лв. -0,02 1,32 лв. -0,01

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ