Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,52 лв. -0,03 2,48 лв. -0,03 1,06 лв. -0,01
Алжир 0,35 лв. +0.00 0,21 лв. +0.00 0,14 лв. +0.00
Андора 2,05 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Армения 1,80 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Австрия eu 2,17 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Беларус 1,09 лв. +0.00 1,12 лв. +0,01 0,59 лв. +0.00
Белгия eu 2,66 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00 0,83 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,01 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Хърватия eu 2,39 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Кипър eu 2,23 лв. +0.00 2,21 лв. +0.00
Чехия eu 2,12 лв. +0.00 2,14 лв. +0.00 0,94 лв. +0.00
Дания eu 3,02 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00
Египет 0,58 лв. +0.00 0,17 лв. +0.00
Естония eu 2,20 лв. +0.00 2,16 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,78 лв. -0,02 2,40 лв. -0,01
Франция eu 2,60 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Грузия 1,40 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Германия eu 2,66 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Гърция eu 2,93 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Унгария eu 2,12 лв. +0.00 2,12 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Исландия 3,10 лв. +0.00 2,92 лв. +0.00
Ирландия eu 2,60 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Израел 2,79 лв. +0.00 3,33 лв. -0,01 1,32 лв. +0.00
Италия eu 2,99 лв. +0.00 2,67 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Йордания 1,54 лв. +0.00 0,76 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,36 лв. +0.00 0,61 лв. +0.00
Латвия eu 2,11 лв. +0.00 1,85 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Ливан 2,56 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Либия 0,24 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Литва eu 2,10 лв. +0.00 1,85 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Люксембург eu 2,19 лв. +0.00 1,86 лв. +0.00 0,84 лв. +0.00
Македония 2,01 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 1,51 лв. +0,01 1,29 лв. +0,01 0,95 лв. +0.00
Черна гора 2,35 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 1,08 лв. +0.00
Мароко 1,81 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00
Холандия eu 3,17 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Норвегия 3,17 лв. +0,01 3,12 лв. +0,01 1,50 лв. +0.00
Полша eu 1,93 лв. +0.00 1,83 лв. +0.00 0,76 лв. +0.00
Португалия eu 2,89 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Румъния eu 1,97 лв. +0.00 1,86 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Русия 1,13 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00 0,45 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,40 лв. +0.00 0,33 лв. +0.00
Сърбия 2,32 лв. +0.00 2,39 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Словакия eu 2,24 лв. +0.00 1,76 лв. +0.00 0,84 лв. +0.00
Словения eu 2,41 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Испания eu 2,30 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 1,18 лв. +0.00
Швеция eu 2,70 лв. -0,01 2,64 лв. -0,01 1,83 лв. +0.00
Швейцария 2,41 лв. -0,01 2,47 лв. -0,01 1,50 лв. -0,01
Тунис 1,09 лв. +0.00 0,81 лв. +0.00
Турция 2,39 лв. -0,01 2,09 лв. -0,01 0,76 лв. +0.00
САЩ 0,98 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Украйна 1,65 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00 0,72 лв. +0.00
Великобритания eu 2,50 лв. +0,01 2,53 лв. +0,01 1,22 лв. -0,01

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ