Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,72 лв. +0.00 2,67 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,26 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00
Армения 1,81 лв. +0.00 1,71 лв. +0.00
Австрия eu 2,33 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Беларус 1,23 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00 0,68 лв. +0.00
Белгия eu 2,69 лв. +0.00 2,96 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,01 лв. +0.00 2,21 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Хърватия eu 2,46 лв. -0,06 2,51 лв. +0,04 1,10 лв. +0,01
Кипър eu 2,32 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00
Чехия eu 2,46 лв. +0.00 2,34 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Дания eu 3,04 лв. +0.00 2,80 лв. +0.00
Египет 0,73 лв. +0.00 0,53 лв. +0.00
Естония eu 2,48 лв. +0.00 2,58 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,95 лв. +0,13 2,94 лв. +0,14
Франция eu 2,84 лв. +0,01 2,82 лв. +0,01 1,69 лв. +0,01
Грузия 1,29 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Германия eu 2,95 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Гърция eu 2,78 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Унгария eu 2,15 лв. +0.00 2,39 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00
Исландия 3,09 лв. +0.00 3,14 лв. +0.00
Ирландия eu 2,80 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Израел 2,86 лв. +0.00 3,66 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Италия eu 3,10 лв. +0.00 2,96 лв. -0,01 1,30 лв. +0.00
Йордания 2,32 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,37 лв. +0.00 0,62 лв. +0.00
Латвия eu 2,38 лв. -0,14 2,38 лв. -0,12 1,14 лв. +0.00
Ливан 2,68 лв. -0,06 2,06 лв. -0,09 1,53 лв. -0,03
Либия 0,25 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,15 лв. +0.00 2,15 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Люксембург eu 2,22 лв. +0.00 2,12 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Македония 2,00 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,66 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00
Молдова 1,77 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Черна гора 2,70 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 1,86 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Холандия eu 3,16 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Норвегия 3,24 лв. -0,01 3,18 лв. -0,01 1,62 лв. +0.00
Полша eu 2,05 лв. +0.00 2,21 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
Португалия eu 2,94 лв. +0.00 2,73 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Румъния eu 2,48 лв. +0.00 2,58 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Русия 1,19 лв. +0.00 1,20 лв. +0.00 0,67 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,41 лв. +0.00 0,34 лв. +0.00
Сърбия 2,53 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Словакия eu 2,27 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 0,90 лв. +0.00
Словения eu 2,64 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,37 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Швеция eu 2,75 лв. +0,01 2,93 лв. +0,01 1,71 лв. +0,01
Швейцария 2,58 лв. +0.00 2,84 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Тунис 0,91 лв. -0,01 0,68 лв. -0,01
Турция 1,98 лв. +0.00 1,93 лв. +0.00 0,52 лв. +0.00
САЩ 1,07 лв. +0.00 1,37 лв. -0,01
Украйна 1,84 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00 0,83 лв. +0.00
Великобритания eu 2,62 лв. +0.00 2,83 лв. +0,01 1,39 лв. +0,01

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ