FueloДържава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,68 лв. +0,09 3,82 лв. +0,05 1,51 лв. -0,03
Андора 3,24 лв. +0,04 3,14 лв. +0,02
Армения 2,14 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Австрия eu 3,46 лв. +0,05 3,62 лв. +0,01 2,23 лв. +0.00
Беларус 1,46 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00 0,78 лв. +0.00
Белгия eu 3,80 лв. +0.00 3,88 лв. -0,02 1,66 лв. +0,01
Босна и Херцеговина 3,06 лв. +0,07 3,19 лв. +0,02 1,66 лв. +0,02
България eu 3,14 лв. +0.00 3,28 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Хърватия eu 3,30 лв. +0,07 3,50 лв. -0,02 2,01 лв. +0,02
Кипър eu 3,25 лв. +0,07 3,55 лв. +0,05
Чехия eu 3,50 лв. +0,07 3,57 лв. +0,02 1,60 лв. +0,02
Дания eu 4,36 лв. +0,01 3,87 лв. -0,03
Естония eu 3,83 лв. +0,06 3,62 лв. +0.00 1,81 лв. +0,03
Финландия eu 4,58 лв. +0,15 4,41 лв. +0,06
Франция eu 3,76 лв. +0,03 3,67 лв. +0.00 1,63 лв. +0,07
Грузия 2,48 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Германия eu 4,07 лв. +0,03 3,98 лв. +0,01 2,17 лв. +0,02
Гърция eu 4,35 лв. +0,07 3,68 лв. +0,01 2,23 лв. +0,03
Унгария eu 2,45 лв. +0,03 2,45 лв. +0,03 1,91 лв. +0,05
Исландия 4,09 лв. +0,04 4,09 лв. +0,01
Ирландия eu 3,62 лв. +0,07 3,74 лв. +0,06 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,63 лв. +0,08 3,55 лв. +0,03 1,62 лв. +0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 3,73 лв. +0,05 3,70 лв. +0,02 1,57 лв. +0,02
Литва eu 3,53 лв. -0,01 3,42 лв. -0,01 1,59 лв. +0,04
Люксембург eu 3,54 лв. +0,02 3,42 лв. -0,02 1,61 лв. +0.00
Северна Македония 2,83 лв. +0,05 2,75 лв. +0,01 1,59 лв. +0,01
Малта eu 2,62 лв. +0,03 2,36 лв. +0,02
Молдова 2,84 лв. +0,02 2,62 лв. -0,03 1,61 лв. -0,01
Черна гора 3,18 лв. +0.00 3,27 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,23 лв. +0,03 3,67 лв. -0,01 2,31 лв. +0.00
Норвегия 4,60 лв. +0,01 4,28 лв. +0.00 2,58 лв. +0,02
Полша eu 2,91 лв. +0,03 3,17 лв. +0,01 1,54 лв. +0,03
Португалия eu 3,88 лв. +0,03 3,61 лв. +0,02 1,90 лв. +0,01
Румъния eu 3,14 лв. +0,03 3,44 лв. +0,02 1,60 лв. +0,01
Русия 1,57 лв. +0,07 1,64 лв. +0,07 0,74 лв. +0,05
Сърбия 2,99 лв. +0,02 3,35 лв. +0,03 1,81 лв. +0,02
Словакия eu 3,46 лв. +0,03 3,48 лв. +0,01 1,72 лв. +0,02
Словения eu 3,08 лв. +0,02 3,35 лв. +0,02 1,95 лв. +0,02
Испания eu 3,75 лв. +0,05 3,64 лв. +0.00 1,95 лв. +0,02
Швеция eu 3,98 лв. +0,01 4,35 лв. -0,02 2,54 лв. +0,06
Швейцария 3,95 лв. +0,06 4,23 лв. +0,03 1,94 лв. +0,03
Турция 2,61 лв. -0,02 2,61 лв. -0,03 1,29 лв. -0,02
САЩ 2,06 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00
Украйна 2,83 лв. +0,21 3,15 лв. +0,25 2,43 лв. +0,11
Великобритания eu 3,81 лв. +0,05 4,15 лв. +0,04 1,72 лв. +0,02