Fuelo


<< Октомври 2018 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1  A95: 72,48MKD/л
 ДИЗ: 65,98MKD/л
 ГАЗ: 34,00MKD/л 
2  A95: 73,48MKD/л
 ДИЗ: 66,98MKD/л
 ГАЗ: 36,00MKD/л 
3  A95: 73,48MKD/л
 ДИЗ: 66,98MKD/л
 ГАЗ: 36,00MKD/л 
4  A95: 73,48MKD/л
 ДИЗ: 66,98MKD/л
 ГАЗ: 36,00MKD/л 
5  A95: 73,48MKD/л
 ДИЗ: 66,98MKD/л
 ГАЗ: 36,00MKD/л 
6  A95: 73,48MKD/л
 ДИЗ: 66,98MKD/л
 ГАЗ: 36,00MKD/л 
7  A95: 73,48MKD/л
 ДИЗ: 66,98MKD/л
 ГАЗ: 36,00MKD/л 
8  A95: 73,48MKD/л
 ДИЗ: 66,98MKD/л
 ГАЗ: 36,00MKD/л 
9  A95: 73,48MKD/л
 ДИЗ: 66,98MKD/л
 ГАЗ: 38,00MKD/л 
10  A95: 73,48MKD/л
 ДИЗ: 66,98MKD/л
 ГАЗ: 38,00MKD/л 
11  A95: 73,48MKD/л
 ДИЗ: 66,98MKD/л
 ГАЗ: 38,00MKD/л 
12  A95: 73,48MKD/л
 ДИЗ: 66,98MKD/л
 ГАЗ: 38,00MKD/л 
13  A95: 73,48MKD/л
 ДИЗ: 66,98MKD/л
 ГАЗ: 38,00MKD/л 
14  A95: 73,48MKD/л
 ДИЗ: 66,98MKD/л
 ГАЗ: 38,00MKD/л 
15  A95: 73,48MKD/л
 ДИЗ: 66,98MKD/л
 ГАЗ: 38,00MKD/л 
16  A95: 74,48MKD/л
 ДИЗ: 68,98MKD/л
 ГАЗ: 38,00MKD/л 
17  A95: 74,48MKD/л
 ДИЗ: 68,98MKD/л
 ГАЗ: 38,00MKD/л 
18  A95: 74,48MKD/л
 ДИЗ: 68,98MKD/л
 ГАЗ: 38,00MKD/л 
19  A95: 74,48MKD/л
 ДИЗ: 68,98MKD/л
 ГАЗ: 38,00MKD/л 
20  A95: 74,48MKD/л
 ДИЗ: 68,98MKD/л
 ГАЗ: 38,00MKD/л 
21  A95: 74,48MKD/л
 ДИЗ: 68,98MKD/л
 ГАЗ: 38,00MKD/л 
22  A95: 74,48MKD/л
 ДИЗ: 68,98MKD/л
 ГАЗ: 38,00MKD/л 
23  A95: 74,48MKD/л
 ДИЗ: 68,98MKD/л
 ГАЗ: 38,00MKD/л 
24  A95: 74,48MKD/л
 ДИЗ: 68,98MKD/л
 ГАЗ: 38,00MKD/л 
25  A95: 74,48MKD/л
 ДИЗ: 68,98MKD/л
 ГАЗ: 38,00MKD/л 
26  A95: 74,48MKD/л
 ДИЗ: 68,98MKD/л
 ГАЗ: 38,00MKD/л 
27  A95: 74,48MKD/л
 ДИЗ: 68,98MKD/л
 ГАЗ: 38,00MKD/л 
28  A95: 74,48MKD/л
 ДИЗ: 68,98MKD/л
 ГАЗ: 38,00MKD/л 
29  A95: 74,48MKD/л
 ДИЗ: 68,98MKD/л
 ГАЗ: 35,50MKD/л 
30  A95: 71,48MKD/л
 ДИЗ: 67,48MKD/л
 ГАЗ: 35,50MKD/л 
31  A95: 71,48MKD/л
 ДИЗ: 67,48MKD/л
 ГАЗ: 35,50MKD/л